FAQ

Inštalácia čerpadla SFA je samozrejme možná aj v prípade, že máte septik. Čerpadlo pôsobí na látky iba jedným mechanickým pohybom (rozomletie a výtlak), ale v žiadnom prípade nevzniká chemická reakcia. Je teda vhodné i na prípady, keď je odpad zvedený do septiku.

Na odpadové potrubie môžete použiť tlakové PVC rúrky spájané lepením alebo medené rúrky.

Jednou z veľkých výhod sanitárnych a kalových čerpadiel SFA je možnosť odčerpávania odpadovej vody potrubím veľmi malého priemeru (od 22 do 32 mm u väčšiny výrobkov okrem prečerpávacích staníc Sanicubic, ktoré odčerpávajú v 50 mm) a tak sa vyhnete náročným stavebným prácam. Odporúčaný priemer odpadu sa môže meniť podľa použitých prístrojov. Pozrite si rôzne typy výrobkov na našich stránkach, aby ste poznali najvhodnejší priemer odpadu pre konkrétny výrobok.

 

Vertikálna časť odpadového potrubia musí byť umiestnená čo najbližšie k prístroju, je teda lepšie začať vertikálnou časťou vašej kanalizácie. Ak začnete horizontálnym úsekom a potom bude potrubie stúpať, tak vertikálna časť nesmie byť dlhšia ako 50 cm. Od najvyššieho bodu odpadu musíte dodržať minimálne 1% spád (na horizontálnej časti) pre napojenie k hlavnej kanalizačnej stupačke odpadových vôd. Odporúčame vám, aby ste na spodnom bode umiestnili vypúšťací ventil pre zjednodušenie údržby (umožňuje vyprázdnenie vertikálneho potrubia v prípade opravy). Aby ste predišli vzniku podtlaku (vákuu), odporúčame vám v najvyššom bode potrubia nainštalovať buď privzdušňovaciu hlavicu, alebo zvýšiť priemer horizontálneho potrubia o jednu radu za najvyšším bodom.

 

Minimálny tlak prívodu vody potrebný pre prevádzku SANICOMPACT je 1,7 barov.  Ak je váš tlak napájania vodou nižší ako uvedená hodnota, odporúčame vám nainštalovať tradičnú WC misu, za ktorú môžete umiestniť sanitárne kalové čerpadlo typu Sanibroy, Sanipro ...

 

Sanishower je sanitárne čerpadlo, ktoré odčerpáva odpadové vody zo sprchy a umývadla. Pre správnu funkciu prístroja je potrebné, aby sa os výstupu zo sifónu sprchy nachádzala minimálne 8 cm nad úrovňou podlahy. Pokiaľ túto výšku nedodržíte, je možný spätný výtlak vody do sprchovej vaničky. Pre viac informácií si môžete stiahnuť návod tohto prístroja na našej stránke.

 

Napájanie vodou je u všetkých zariadení SANICOMPACT zaistené pomocou elektroventilu a preto nádrž neexistuje. Množstvo vody použité na jeden splachovací cyklus je 1,8 l/3 l alebo 3,8 l/5 l podľa modelu SANICOMPACT.  Tlak napájania vodou musí byť minimálne 1,7 barov, aby sa dosiahlo dobré spláchnutie SANICOMPACT.

Podľa legislatívy musia prístroje vybavené rezacím systémom odčerpávať odpad do kanalizácie, zatiaľ čo obyčajné sanitárne čerpadlo bez rezacieho systému môže byť napojené na sieť odpadových vôd z domácností. Navyše odpadové potrubie z kalového sanitárneho čerpadla musí byť napojené priamo na hlavnú kanalizáciu (veľký priemer).

 

Sanitárne kalové čerpadlo SANIBROY si nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, ale aby vám dlhé roky čo najlepšie slúžilo, odporúčame vám pravidelne čistiť a odstraňovať vodný kameň. Špeciálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa  ANTIKALK od SFA bol vytvorený tak, aby odstránil vodný kameň a popritom nedošlo k poškodeniu vnútorných častí vášho prístroja. Frekvencia tohto zákroku závisí od tvrdosti vašej vody. Ak vlastníte sanitárne kalové čerpadlo, môžete používať klasický prostriedok na čistenie WC misy (tak isto ako pre skupinu výrobkov SANICOMPACT). Nepoužívajte prostriedky na čistenie potrubia na báze kyselín, ktoré by mohli poškodiť vnútorné časti vášho sanitárneho kalového čerpadla.

 

Odčerpanie spláchnutia spustí obvykle 2 až 3 cykly o dĺžke trvania každého 1 až 2 sekundy.  Ak je chod vášho prístroja dlhší ako predtým, je možné, že gumová spínacia membrána vášho prístroja potrebuje vyčistiť / odstrániť vodný kameň. K tomu môžete použiť biely ocot, alebo špeciálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa ANTIKALK SFA: odpojte váš prístroj zo siete, nalejte 2 litre prípravku do WC misy. Spláchnite, nechajte pôsobiť niekoľko hodín a potom znova prístroj zapojte do siete a spláchnite.

 

Čerpadlo Sanibroy Silence nie je hlučnejšie ako spláchnutie. Hladina zvuku vyjadrená v decibeloch sa môže líšiť podľa inštalácie, typu prístroja a hlavne podľa prostredia (dláždená miestnosť, veľkosť a tvar miestnosti...). Preto u našich prístrojov neuvádzame hodnoty hluku v decibeloch. Nová skupina výrobkov Silence prináša oproti staršej verzii zníženie o 10 dB. Je veľmi dôležité dodržať inštalačné pokyny, aby sa predišlo šíreniu zvukových vibrácií (žiadny kontakt medzi čerpadlom a stenou, umiestnenie protihlukových podložiek nádržou a pripevnenie potrubia s dodržaním uvedených vzdialeností...).Taktiež je možné medzi čerpadlo a podlahu alebo stenu vložiť  izolačný materiál, aby bolo odhlučnenie čo najdokonalejšie.

 

Životnosť Sanibroy  závisí hlavne od správnej inštalácie a správneho použitia. Konštatujeme však, že životnosť sa pohybuje od 10 do 15 rokov pri každoročnej údržbe čistenia ako je odstránenie vodného kameňa 1x ročne a výmene spínacej membrány v intervaloch závisiacich na kvalite vody vo vašom regióne.

 

Návody k našim prístrojom nájdete priamo na stránkach www.sfa.sk v časti K stiahnutiu.

 

Skontrolujte, či je prístroj správne zapojený do siete a nedošlo k výpadku elektrického prúdu. Je možné, že prístroj blokuje cudzie teleso. Cudzie teleso môžete prípadne odstrániť sami. K tomu pred zákrokom odpojte prívod zo siete – DÔLEŽITÉ – a čerpadlo vyberte spoza WC misy. Pomocou skrutkovača odstráňte cudzie teleso, ktoré bránilo v otáčaní rezacieho systému. V prípade iných situácií kontaktujte váš najbližší autorizovaný servis.

 

Skontrolujte, že zo sanitárnych prístrojov pripojených k čerpadlu neuniká voda (splachovanie, kohútik...). - Spätný ventil prístroja môže pretekať (je na  mieste ohybu rúrky odvádzajúcej odpad z čerpadla). V takom prípade spätný ventil vyčistite alebo vymeňte.

 

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na náš technický servis.

SFA je výrobca čerpadiel a výrobky priamo nepredáva. Preto vám nie sme schopný poskytnúť ceny pre verejnosť. Musíte sa obrátiť na vášho najbližšieho predajcu, ktorý vám tieto informácie poskytne.  Zoznam predajcov máte k dispozícii na našich stránkach: www.sanibroy.sk

 

2 ročná záruka poskytovaná na všetky prístroje pokrýva náklady na náhradné diely a prácu, pod podmienkou správneho používania a správnej inštalácie. Pre informácie o podmienkach pre získanie chybného dielu sa môžete obrátiť na pozáručný servis.

 

Vzhľadom k tomu, že SFA je výrobcom zariadení, nezaisťujeme dodávky súkromým osobám. Preto nie sme schopní uviesť jeho dodaciu lehotu. Naše výrobky si môžete zakúpiť v sieti odborných veľkoobchodov alebo predajní sanitárneho vybavenia. Bežne naše výrobky dodávame našim partnerom do 2 - 4 dňov.  Odporúčame vám,  obrátiť sa na svojho najbližšieho predajcu, ktorý možno má na sklade výrobok, který hľadáte. Na našich stránkách nájdete kompletný prehľad našich predajných partnerov.