registrácia vášho výrobku

Registrácia záruky vám prinesie výhody pri prevádzaní záručných opráv Záruka SFA Online, vyplňte láskavo tento formulár.

Krok 1 : Vaše údaje

Etape 2 : Údaje o vašom výrobku

Sériové číslo nájdete na etikete, ktorá je prilepená na výrobku

Krok 3 : Identifikácia vášho inštalatéra


Enregistrement en cours