Systém Silence

Výrobky Sanibroy SFA boli niekedy prehnane spojované s hlukom. Od roku 2005 sme urobili podstatné vylepšenia, aby sme čo najviacej znížili zvukovú hladinu našich prečerpávacích zariadení (nová koncepcia motora, použitie silentblokov a doštičiek fonickej izolácie). Je však dôležité, aby ste pri inštalácii dodržali niektoré zásady. Umiestnite nádrž tak, aby sa nedotýkala žiadnej steny v miestnosti. Správne nalepte na vyznačené miesta antivibračné podložky pod nádrž, aby sa vibrácie čo najviacej znížili. Priskrutkujte fixačné svorky k podlahe, aby sa prístroj nehýbal. Umiestnite nádrž na dokonale rovnú podlahu, aby mali antivibračné doštičky správny efekt. Správne pripevnite kanalizačné potrubie tak, aby medzi hornými spojmi nebola vzdialenosť väčšia ako jeden meter.