Popis výrobku SANINEUTRAL

SANINEUTRAL® je neutralizačná jednotka pre kondenzát z olejových či plynových kotlov s výkonom do 50 kW. Neutralizáciou chráni kanalizačný systém pred negatívnym pôsobením kyslého kondenzátu. V prípadoch, kedy má byť kyslý kondenzát z kotla vypúšťaný do prečerpávacieho zariadenia (iného ako SANICONDENS Best) chráni

SANINEUTRAL® je dodávaný vrátane neutralizačného granulátu.

Pre prívod kondenzátu môžete voliť medzi vstupom na boku jednotky (40 mm), alebo na veku (32 mm). Odtok z jednotky je priemeru 40 mm.
SANINEUTRAL® možno osadiť na podlahu, alebo na stenu (fixačné prostriedky sú súčasťou dodávky). Nádrž je vyrobená z priehľadného materiálu, čo uľahčuje kontrolu stavu a množstva neutralizačného granulátu.

 

 

 

                                           

.

Priemerná teplota vstupujúcich odpadových vôd (°C) 60
Rozmery l x p x h (mm) 285 x 103 x 88
Európska norma EN 12056-1 = NF P16 -250-1
Diamètre des entrées (mm) 40 / 32

Môj projekt

Zmodernizujte interiér vášho domova s SFA!

Katalóg

Verzia 2011

Kompletný prehľad našich výrobkov