SFA Slovensko

Už viac ako 50 rokov sa spoločnosť SFA snaží poskytnúť každému jednoduchú inštaláciu skutočných sanitárnych zariadení, kúpeľní, kuchýň kdekoľvek a bez náročných prác. Naša spoločnosť - francúzsky vynálezca slávneho SANIBROY SFA®  dnes patrí medzi svetových lídrov v oblasti sanitárnych zariadení. Naše výrobky sú synonymom kvality a technickej dokonalosti «made in France», uspokojujúce tie najprísnejšie nároky zodpovedajúce očakávaniam našich zákazníkov.

Náš cieľ sme dosiahli vďaka našim výskumným pracovníkom a inžinierom, ktorý neustále prichádzajú s inovačnými výrobkami vysokej technológie s ohľadom na environmentálne a technologické normy. Vďaka integrovanému výrobnému programu a významným zdrojom vychádzajúcim z výskumu a rozvoja je skupina SFA zastúpená po celom svete prostredníctvom svojich pobočiek alebo distribútorov, ktorí ponúkajú kompletnú radu  sanitárnych kalových čerpadiel vytvorených pre domáce a komerčné použitie a lode.

Skupina komercializuje aj zariadenia pre čističky odpadových vôd. Technologická odbornosť získaná u týchto výrobkov a znalosť trhu so sanitárnym zariadením spoločnosti umožnili rozšíriť svoju ponuku a úspešne sa rozvinúť na trhu s balneoterapiou a sprchami.

Inovácia, industriálna výkonnosť, zákaznícke služby sú hodnoty zdieľané s našimi spolupracovníkmi, ktorí sa denne angažujú vo svojej práci pre podporu a šírenie jednej spoločnej ambície: poskytnúť miliónom užívateľov prístrojov SFA po celom svete tú istú kvalitu služieb včera, dnes aj zajtra.

V druhej polovici päťdesiatych  rokov vyvinul dodnes aktívny majiteľ SFA Groupe pán Claude Perdriel revolučný výrobok - sanitárne kalové čerpadlo.

V povojnovom období sa totiž veľké mestá vo Francúzsku stretávali v súvislosti s prudkým nárastom počtu ich obyvateľov s nedostatkom vhodných bytových priestorov. Prevažná väčšina existujúceho bytového fondu bola tvorená veľkými bytovými jednotkami a možnosti ich členenia na menšie byty narážali na technické problémy súvisiace s odpadovými vodami.

Vďaka revolučnej myšlienke Claude Perdriela bol tento problém vyriešený.

Vo veľmi krátkej dobe sa výrobok SANIBROY úspešne presadil vo všetkých krajinách vtedajšej západnej Európy. Dnes sa výrobky SFA využívajú na všetkých kontinentoch.

V priebehu rokov SFA rozširovala svoj sortiment v oblasti sanitárnej techniky a hospodárenia s vodou. Okrem sanitárnych kalových čerpadiel tak vo svojich továrňach vo Francúzsku vyrába aj technológie pre veľké priemyslové čističky odpadových vôd. Do SFA Groupe patria továrne na výrobu akrylátových váň a balneoterapie a tiež výrobný závod na sprchové zásteny a kabiny.

Počas svojho vývoja SFA Groupe expandovala i mimo hranice sanitárneho sektoru. Súčasťou skupiny je tak i populárny francúzský týdeník "Le Nouvel Observateur" a v neposlednej rade tiež produkcia komponentov pre rôzne priemyslové odvetvia.

Výrobky SFA sú vyrábané v troch rôznych továrnych komplexoch vo Francúzsku. Vďaka širokému výrobnému spektru sú sanitárne kalové čerpadlá SFA SANIBROY 100% výsledkom našej vlastnej výroby, čo prináša výrazné efekty v oblasti kvality. Naše vlastné vývojové oddelenie zaisťuje neustály technický vývoj a inovácia našich produktov.

Všetky naše výrobné prevádzky sú samozrejme certifikované podľa ISO 9001.

Zoznámte sa s našimi reklamnými kampaňami realizovanými v rôznych krajinách  za posledných 30 rokov!

;