Často kladené otázky

 

Inštalácia

 

Je možné inštalovať sanitárne kalové čerpadlo, ak je pri dome septik?

Sanitárne kalové čerpadlo si môžete bez problémov nainštalovať, aj keď máte pri dome septik. Rezacie ústrojenstvo čerpadla pracuje na mechanickom princípe (rozdrobenie a transport), v žiadnom prípade sa nejedná o chemický proces. Je teda vhodné aj pre prípady, kedy je odpad zvedený do septiku.

Aký materiál je vhodný pre odpadové potrubie?

Ako základný materiál pre odpadové tlakové potrubie vám odporúčame potrubie PVC-U.

Aký je priemer odpadového potrubia?

Jednou z veľkých výhod sanitárnych a kalových čerpadiel SFA je, že odpadovú vodu odčerpávajú potrubím veľmi malého priemeru (u veľkej väčšiny výrobkov je to 28 až 32 mm, centrálne prečerpávacie stanice SANICUBIC potom 50 mm alebo 110 mm), čo eliminuje náročné stavebné úpravy. Odporúčaný priemer odpadového potrubia sa môže líšiť podľa použitého zariadenia. Pozrite sa láskavo na stránky venované jednotlivým výrobkom, kde sa môžete zoznámiť s najvhodnejšími priemery potrubí pre konkrétny výrobok.

Ako inštalovať vertikálne (zvislé) výtlačné odpadové potrubie?

Zvislá časť odpadového potrubia musí byť umiestnená čo najbližšie k čerpadlu, inak povedané, je nutné umiestniť zvislú časť na začiatok odpadového systému. Ak však začnete vodorovným úsekom a potom bude potrubie stúpať, nesmie byť horizontálne úsek dlhší ako 50 cm. Od najvyššieho bodu odpadového potrubia je nutné dodržať spád minimálne 1% (na horizontálnej časti potrubia) až k hlavnej kanalizačnej stúpačke. Odporúčame inštalovať v najnižšom bode odpadového potrubia vypúšťací ventil pre uľahčenie údržby (vypustenie vertikálneho potrubia). Pre zamedzenie možnosti vzniku sifónového efektu (vákua) v systéme buď nainštalujte v najvyššom bode potrubia privzdušňovací ventil, alebo pre horizontálny úsek zvýšte priemer potrubia (napr. 32 → 40 mm).

Aký je potrebný minimálny tlak vody pre správnu funkciu kompaktného WC SANICOMPACT?

Minimálny tlak prívodu vody potrebný pre správnu prevádzku SANICOMPACT je 1,7 baru na výstupe z rohového ventilu. Ak je tlak na prívode vody menší ako uvedená hodnota, odporúčame vám inštalovať klasické či závesné WC a k nemu použiť niektoré zo sanitárnych kalových čerpadiel, napr. SANIBROY Silence, SANITOP Silence, SANIPACK, SANIACCESS 1, SANIACCESS 2 .......

Ako postupovať pri inštalácii SANISHOWER?

SANISHOWER je sanitárne čerpadlo, ktoré umožňuje prečerpať odpadovú vodu zo sprchy a umývadla. Pre správnu funkciu prístroja je potrebné, aby bolo dno pripojenej sprchovej vaničky vo výške minimálne 12 cm nad úrovňou podlahy. Ak táto výška nie je dodržaná, môže dôjsť k spätnému prenikaniu vody do sprchovej vaničky, prípadne nemusí byť odčerpaná všetka voda z vaničky.

Kde je umiestnená nádržka pre splachovanie SANICOMPACT?

Do všetkých zariadení SANICOMPACT je voda privádzaná cez elektrický ventil a nie je treba žiadna nádržka. Spotreba vody na jeden cyklus je 1,8/3 l alebo 3,8/5 l, v závislosti od typu prístroja SANICOMPACT. Tlak privádzanej vody musí byť minimálne 1,7 barov, aby sa dosiahlo dobrého spláchnutia odpadu.

 

Použitie / Funkcia

 

Aké sú predpisy pre prístroje vybavené rezacím ústrojenstvom?

Podľa technických noriem musí byť odpadová voda z prečerpávacích systémov vybavených rezacím ústrojenstvom (pre WC), odvádzaná do kanalizačného potrubia pre čierne odpadové vody.

Akú údržbu vyžadujú prístroje SFA SANIBROY?

Sanitárne kalové čerpadlo SFA nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, avšak pre zabezpečenie spoľahlivej a dlhodobej prevádzky odporúčame prístroj pravidelne čistiť a zbavovať vodného kameňa. Špeciálny prípravok pre údržbu prístrojov SFA, SFA ANTIKALK, bol vyvinutý tak, aby pri odstraňovaní vodného kameňa nedošlo k poškodeniu vnútorných častí prístroja. Frekvencia čistenia závisí od tvrdosti používanej vody. Detailné informácie o použití SFA ANTIKALK nájdete priamo na kanistre. Pokiaľ máte sanitárne kalové čerpadlo, môžete na čistenie WC misy používať klasické prípravky (rovnako ako pre skupinu výrobkov SANICOMPACT). Upozorňujeme však, aby ste nepoužívali prípravky na čistenie odpadu, alebo iné prípravky na báze kyselín, ktoré by mohli poškodiť vnútorné ústrojenstvo vášho čerpadla.

Koľkokrát sa sanitárne kalové čerpadlo SFA spustí počas splachovania?

Odčerpanie jedného spláchnutie vyžaduje obvykle 2 až 3 spustenia, pričom každé z nich trvá 1 až 2 sekundy. Ak sa váš prístroj zapína na dlhšiu dobu ako v minulosti, je možné, že gumová spínacia membrána prístroja potrebuje vyčistiť od vodného kameňa. Môžete použiť biely ocot alebo ešte lepšie, špeciálny prípravok na odstraňovanie vodného kameňa SFA ANTIKALK: odpojte prístroj zo siete, potom vlejte 2 litre prípravku do misy WC. Spláchnite, nechajte pôsobiť niekoľko hodín, prístroj opäť zapnite do siete a 2x spláchnite.

Je sanitárne kalové čerpadlo SFA hlučné?

Sanitárne kalové čerpadlá SFA radu Silence sú najtichšími na trhu. Úroveň akustického tlaku vyjadreného v decibeloch sa môže meniť podľa typu inštalácie, podľa prístroja a najmä priestoru, kde je inštalovaný (vydláždená a obložená miestnosť, veľkosť a tvar miestnosti) ... Z tohto dôvodu uvádzame u našich výrobkov túto hodnotu zistenú v akustickej laboratóriu iba pre Vašu orientáciu. Platí však, že sanitárne kalové čerpadlo pre domácnosť nikdy nebude hlučnejšie než voda pri splachovaní. S ohľadom na výsledný hluk vašej inštalácie je veľmi dôležité dodržať pokyny na vykonanie inštalácie, aby bolo možné zamedziť šíreniu hlukových vibrácií (nesmie dôjsť ku kontaktu medzi sanitárnym kalovým čerpadlom a stenou, pod misu je potrebné umiestniť protihlukové podložky a potrubia musia byť pripevnené s dodržaním udaných vzdialeností ...). Medzi sanitárne kalové čerpadlo a podlahu a / alebo stenu môžete tiež vložiť nejaký zvukovo izolujúci materiál, aby bolo odhlučnenie ešte intenzívnejšie.

Akú má sanitárne kalové čerpadlo SFA životnosť?

Životnosť čerpadla SFA závisí najmä na správnej inštalácii a správnom používaní. Podľa našich skúseností možno povedať, že životnosť sa pohybuje medzi 10 a 15 rokmi s tým, že údržba spočíva iba v čistení a odstraňovaní vodného kameňa raz ročne a vo výmene membrány tlakového spínača v časových úsekoch v závislosti na kvalite vody v danej oblasti.

 

Riešenie problémov

 

Kde môžem nájsť návod pre výrobok SFA?

Návody k jednotlivým výrobkom sú k dispozícii na webových stránkach www.sfasanibroy.sk 

Návody na stiahnutie

Motor sanitárneho kalového čerpadla sa neaktivuje.

Presvedčte sa, že je prístroj správne zapojený do siete a že nedošlo k výpadku dodávky elektrického prúdu. Prístroj môže byť zablokovaný cudzím telesom. Cudzie teleso môžete prípadne odstrániť sami. Odpojte prístroj zo siete - POZOR - to je potrebné urobiť pred zásahom a potom kalové čerpadlo odsuňte od misy WC. Pomocou skrutkovača odstráňte predmet, ktorý bráni v otáčaní nožov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa obráťte na najbližší autorizovaný servis.

Dochádza k samovoľnému spusteniu prístroja.

Presvedčte sa, že zo zariaďovacieho predmetu pripojeného k prečerpávaciemu zariadeniu neuniká voda (splachovač WC, batérie umývadlá ... ..). Môže tiež netesniť spätný ventil prečerpávacieho zariadenia vplyvom usadenín či drobných súčastí odpadovej vody. V tomto prípade vyčistite klapku spätného ventilu (je umiestnený vo výstupnom module prístroja) alebo ju vymeňte.

Proces odčerpanie neprebieha správne

Odporúčame vám kontaktovať naše technické oddelenie na telefónnom čísle +420 266 712 855, alebo našich servisných partnerov (kontakty nájdete v sekcii "Popredajný servis")

 

Záruka / Dodávka / Cena

Aká je cena výrobku SFA SANIBROY?

SFA čerpadlá vyrába a nezaoberá sa priamym predajom. Preto bohužiaľ nie sme schopní uviesť jeho cenu pre verejnosť. Musíte sa obrátiť na nášho najbližšieho predajného partnera, ktorý vám túto informáciu poskytne. Zoznam našich predajných partnerov nájdete na našich internetových stránkach:  www.sfasanibroy.sk v sekcii "Kde môžem kúpiť váš výrobok?".

NÁJSŤ PARTNERA SFA SANIBROY

Aká dlhá záruka je poskytovaná na výrobky SFA?

Základná záruka pre výrobky SFA činí 2 roky od dátumu zakúpenia. Na vybrané výrobky SFA možno získať záruku predĺženú o 1 rok, tj. celkom 3 roky, obyčajnou registráciou záruky vášho prístroja v našej spoločnosti. Informácie o výrobkoch s predĺženou zárukou a záručných podmienkach nájdete v sekcii "Na stiahnutie": Záručné podmienky

Získať predĺženie záruky

 

Aké sú dodacie lehoty výrobkov SFA?

Vzhľadom k tomu, že SFA je výrobcom zariadení, nezaisťujeme dodávky súkromným osobám. Preto bohužiaľ nie sme schopní uviesť jeho dodaciu lehotu. Naše výrobky si môžete zakúpiť v sieti odborných veľkoobchodov, alebo predajní sanitárneho vybavenia. Našim predajným partnerom bežne naše výrobky dodávame do 2 - 4 dní. Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na svojho najbližšieho predajcu, ktorý možno má na sklade výrobok, ktorý hľadáte. Na našich stránkach nájdete kompletný prehľad našich predajných partnerov.

NÁJSŤ PARTNERA SFA SANIBROY