Spoločnosť SFA vám prostredníctvom webovej stránky BIMobject poskytuje 3D súbory svojich výrobkov, ktoré vám pomôžu pri vašich virtuálnych projektoch.

Čo je BIM?

BIM (Building Information Modelling) je proces vytvárania virtuálneho modelu, ktorý zodpovedá skutočnej budove. BIM umožňuje trojrozmerné zobrazenie, ktoré uľahčuje rozhodovanie o návrhu a porovnávanie rôznych možností.

Digitálny model poskytuje dokonalý detailný obraz budovy, takže táto projekcia umožňuje predvídať rôzne prepojenia medzi jednotlivými prvkami ešte pred začatím samotnej výstavby.

Prečo je BIM nevyhnutný?

Podľa nedávnej štúdie OSN sa očakáva, že do roku 2050 dosiahne svetová populácia 9,7 miliardy ľudí. Zainteresované strany v stavebníctve musia nájsť účinnejšie metódy navrhovania a výstavby budov, a to nielen s cieľom uspokojiť globálny dopyt, ale aj vytvoriť inteligentnejšie, ekologickejšie a odolnejšie priestory.

BIM umožňuje nielen efektívnejšiu prácu projekčných a stavebných tímov, ale aj získávanie dát, čo zefektívňuje prevádzku a údržbu. Preto je používanie BIM čoraz rozšírenejšie po celom svete.

Prečo je BIM nevyhnutný?

Podľa nedávnej štúdie OSN sa očakáva, že do roku 2050 dosiahne svetová populácia 9,7 miliardy ľudí. Zainteresované strany v stavebníctve musia nájsť účinnejšie metódy navrhovania a výstavby budov, a to nielen s cieľom uspokojiť globálny dopyt, ale aj vytvoriť inteligentnejšie, ekologickejšie a odolnejšie priestory.

BIM umožňuje nielen efektívnejšiu prácu projekčných a stavebných tímov, ale aj získávanie dát, čo zefektívňuje prevádzku a údržbu. Preto je používanie BIM čoraz rozšírenejšie po celom svete.

BIM a SFA

SFA sa čoraz viac angažuje v oblasti technologických inovácií a s touto víziou sme sa zapojili do platformy BIM. Katalóg produktov SFA obsahuje rozsiahlu knižnicu sanitárnych kalových čerpadiel, sanitárnych čerpadiel, kompaktných WC s prečerpaním a centrálnych prečerpávacích staníc v rôznych formátoch, ktoré si môžete stiahnuť a ktoré vám pomôžu vytvoriť vašu virtuálnu budovu.