SFA v niekoľkých dátach : 65 rokov existencie

Už viac ako 65 rokov spoločnosti skupiny SFA poskytujú profesionálnym i súkromným osobám čoraz väčší sanitárny komfort v ich každodennom živote. Ponúkajú im oveľa viac než technologické know-how; ponúkajú vynaliezavá, spoľahlivá a ľahko použiteľné riešenia. Spôsob myslenia a realizácia nápadov vyústili v roku 1958 v uvedení prvého "Sanibroyeur" na trh. Geniálny nápad, ktorý spôsobil revolúciu v dizajne interiérov po celom svete. Poznanie čerpacích riešení bolo rozvíjané v priebehu rokov a poskytlo cennú pomoc v najrôznejších odvetviach. 

Dnes má SFA vývojové a výrobné znalosti vo 4 hlavných synergických oblastiach:

  • Zariadenia a riešenia pre úpravu vody 
  • Čerpadlá a prečerpávacie stanice pre priemyselné projekty
  • Čerpadlá a prečerpávacie systémy pre domáce použitie
  • Zariadenia pre sprchy, hydromasážne vane a vírivé kúpele

Od 1958 po súčasnosť

1958

Založenie SFA a prvý prečerpávač pre WC /  

Akvizícia Europelec

1970

SFA rozšírilo svoje predaje do Európy a Severnej Ameriky

1978

Prvá TV reklamná kampaň

1988

Akvizícia Kinedo

1990

ISO certifikácia tovární

1993

Grandform sa pripojil k 

SFA group

2019

Akvizícia Zehnder Pumpen

2020

Akvizícia Aquasystem a Format / 

Uvedenie novej CI

2021

Spojenie Grandform / Kinedo

2022

Spustenie značky SFA Enviro

Otvorenie 2 nových dcérskych spoločností vo Vietname a Indii

2023

Otvorenie novej dcérskej spoločnosti v Južnej Kórei

1958

Založenie SFA a prvý prečerpávač pre WC /  

Akvizícia Europelec

1970

SFA rozšírilo svoje predaje do Európy a Severnej Ameriky

1978

Prvá TV reklamná kampaň

1988

Akvizícia Kinedo

1990

ISO certifikácia tovární

1993

Grandform sa pripojil k 

SFA group

2019

Akvizícia Zehnder Pumpen

2020

Akvizícia Aquasystem a Format / 

Uvedenie novej CI

2021

Spojenie Grandform / Kinedo

2022

Spustenie značky SFA Enviro

Otvorenie 2 nových dcérskych spoločností vo Vietname a Indii

2023

Spustenie programu SFA Enviro

Otvorenie novej dcérskej spoločnosti v Južnej Kórei

Základné prvky značky SFA Group, ktoré ju robia výnimočnou

NÁŠ CIEĽ:

Vývoj a výroba domácich a profesionálnych riešení všade tam, kde prúdi voda.

NAŠE VÍZIE & AMBÍCIE:

Na základe vývojových a výrobných odborných znalostí v oblasti čerpadiel a kúpeľňových riešení rozvinúť, ako najlepší postup, špecifickú kultúru pohody na všetkých trhoch.

NAŠE POZÍCIE:

Globálna skupina, dodávateľ všestranných inovatívnych riešení. Kvalita za najlepšiu cenu: pomer výkon / cena riešenia.

Vynaliezavosť: kľúčová zložka našej DNA

Charakteristický znak Skupiny SFA. Táto hodnota kombinuje kreativitu, pragmatizmus, chytrosť a udržiava našu schopnosť identifikovať a ponúkať síce jednoduchá, ale zároveň priekopnícka riešenia. Vynaliezavosť je druh intelektuálnej zdatnosti ilustrovaný našou Skupinou. SANIBROY, Sanifloor, Sanicompact, vzduchový systém v balneoterapii a naše sprchové montážne systémy sú len niektorými príkladmi.

SFA Group a jej Hodnoty

65 rokov histórie našej Skupiny jej umožnilo stať sa tým, čím je dnes, a rozvíjať jej víziu budúcnosti založenej na hodnotových základoch, ktoré tvoria našu DNA. Tieto hodnoty sú silné a žijú v našom každodennom správaní. 

VYNALIEZAVOSŤ: Vytvárame inteligentné riešenia

Kľúčom k nášmu úspechu je naša vynaliezavosť. Kreatívne riešime zložité problémy v oblasti sanitácie a podporujeme vývoj pokročilých riešení. S heslom " Môžete. Kdekoľvek." ako našou hlavnou zásadou sa navzájom podporujeme v rozvíjaní našich zručností a zostávame otvorení neustálemu rastu a zlepšovaniu. Sme otvorení novým nápadom, zapájame sa do výskumu, riskujeme pri hľadaní inovatívnych prístupov k riešeniu problémov a zdieľame svoje vedomosti a zručnosti, aby sme spoločne rástli.

JEDNODUCHOSŤ: Zameriavame sa na jednoduchosť.

Vo všetkom, čo robíme, sa zameriavame na jednoduchosť. Naším cieľom je vyvíjať riešenia, ktoré efektívne reagujú na zložité výzvy a zároveň sú jednoduché na pochopenie a používanie. Vieme, že jasnosť a priamočiarosť sú nevyhnutné. Jednoduchosť si vyžaduje aj jasnú komunikáciu. Veríme v otvorený a priamy dialóg, v ktorom všetky strany ľahko pochopia vymieňané informácie.

KOMFORT: Prinášame ľuďom pohodlie do života.

Zameriavame sa na vysokokvalitné, spoľahlivé a odolné výrobky, ktoré menia každodenný život ľudí k lepšiemu. Snažíme sa zachovať integritu našich výrobkov a zabezpečiť pohodlie a bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov. Rešpektujeme svoje záväzky a transparentne komunikujeme so všetkými zainteresovanými stranami.

ZODPOVEDNOSŤ: Záleží nám na ľuďoch a planéte

Naša zodpovednosť presahuje rámec našej organizácie. Podporujeme pohodu a bezpečnosť našich zamestnancov a rozvíjame inkluzívne prostredie, ktoré si cení rozmanitosť. Zaväzujeme sa konať a zároveň využívať spätnú väzbu na neustále zlepšovanie. Pri všetkom, čo robíme, berieme do úvahy sociálne a environmentálne dôsledky a usilujeme sa o udržateľné zlepšovanie spoločnosti a životného prostredia.