SFA-SANIBROY, spol. s r.o., správca  (ďalej len "my", "nás", "náš", "naše"), by Vás chcel jasným a transparentným spôsobom informovať o používaní súborov cookies pri návšteve webovej stránky https://www.sfasanibroy.sk/ (ďalej len “webová stránka/y”).

1. PREAMBULA 

Pri návšteve Webovej stránky sa informácie týkajúce sa vášho prehliadania na vašom koncovom zariadení (počítač, tablet, smartfón atď.) môžu zaznamenávať do textových súborov nazývaných "cookies", ktoré sú nainštalované vo vašom prehliadači. Tieto súbory cookies sa používajú na rozpoznanie vášho prehliadača počas trvania príslušného súboru cookies a poskytujú webovej stránke určité informácie (napríklad výber jazyka).

Informácie obsiahnuté v súbore cookie môže čítať alebo meniť iba vydavateľ súboru cookie.

Existujú rôzne typy súborov cookies:

 • krátkodobé súbory cookies, ktoré zmiznú po opustení webovej stránky;
 • dlhodobé súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým nevyprší ich platnosť alebo kým ich neodstránite pomocou príslušných funkcií vášho internetového prehliadača.

Okrem toho je potrebné rozlišovať medzi súbormi cookies, ktoré sú "nevyhnutne potrebné" na správne fungovanie webovej stránky a na ktoré sa nevyžaduje váš súhlas, a súbormi cookie, ktoré "nie sú nevyhnutne potrebné" a na ktoré sa vyžaduje váš súhlas.

Súbory cookies, ku ktorým ste dali súhlas, môžete kedykoľvek bezplatne deaktivovať ďalej uvedenými spôsobmi.

2. DEFINÍCIE 

Osobné údaje: sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. "Identifikovateľná fyzická osoba" je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Platné predpisy o ochrane údajov: znamenajú európske predpisy o ochrane údajov. To zahŕňa okrem iného: 

 • platné predpisy Európskej únie, najmä smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR);
 • odporúčania, usmernenia a metodiky dozorných orgánov, najmä Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB). 

3. SÚBORY COOKIES POUŽÍVANÉ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE 

Súbory cookies používané na Webovej stránke sú:

 • naše súbory cookies;
 • súbory cookies ukladané partnermi v našom mene (subdodávatelia);
 • súbory cookies od tretích strán zodpovedných za spracovanie, ktoré sme si vybrali na dosiahnutie konkrétnych účelov .

4. ÚČEL POUŽÍVANÝCH SÚBOROV COOKIES 

Niektoré súbory cookies sú potrebné na používanie webovej stránky. Na používanie týchto súborov cookies nie je potrebný váš súhlas. Ide o súbory cookies, ktoré používame, aby sme:

 • udržiavali vašu reláciu aktívnu;
 • ukladali vase voľby týkajúce sa súborov cookies.

Súbory cookies, ktorých použitie si vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, používa naša Webová stránka na tieto účely:

 • analyzovanie a meranie návštevnosti Webových stránok a zlepšovanie ich výkonnosti;
 • prispôsobenie reklamy.

5. SÚHLAS 

5.1 Súbory cookies používané na prísne nevyhnuté účely 

V súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov vás nežiadame o súhlas s používaním týchto súborov cookie, pretože sú nevyhnutne potrebné na správne fungovanie Webovej stránky. 

5.2 Súbory cookies používané na iné ako prísne nevyhnutné účely 

Súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na prevádzku Webovej stránky, ukladáme alebo čítame vo vašom zariadení a spracúvame súvisiace Osobné údaje (alebo to umožňujeme našim partnerom), len ak ste nám na to dali súhlas a tento súhlas ste neodvolali. 

5.3 Ako udeliť súhlas so súbormi cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné 

Pri prvej návšteve našej Webovej stránky budete požiadaní o prijatie súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na fungovanie Webovej stránky. Môžete ich hromadne prijať výberom možnosti "Accept All" (Prijať všetky) alebo odmietnuť výberom možnosti "Reject All" (Odmietnuť všetky).

S jednotlivými účelmi môžete výslovne súhlasiť aj kliknutím na odkaz "Spravovať moje preferencie".

Keď súhlasíte alebo odmietnete ukladanie súborov cookies, vo vašom koncovom zariadení sa uloží súbor cookie na obdobie 6 mesiacov , aby sa zaznamenala vaša voľba. Ak tento súbor cookie vymažete, nebude možné zistiť, či ste súhlasili alebo odmietli používanie súborov cookies. V dôsledku toho sa voľba týkajúca sa súborov cookies ponúkne znova pri ďalšej návšteve Webovej stránky.      

Samotné pokračovanie v navigácii Webovej stránky bez kliknutia na jednu z možností ponúkaných týmto bannerom so súbormi cookies má rovnaký účinok ako odmietnutie súhlasu.  

Ak nesúhlasíte so súbormi cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, žiadne súbory cookies sa neuložia, a my nebudeme spracúvať žiadne Osobné údaje, ktoré s nimi súvisia.

Akékoľvek použitie súboru cookie alebo súvisiacich Osobných údajov pred odvolaním vášho súhlasu bude platné a zákonné.  

5.4 Dôsledky odmietnutia/odvolania súhlasu so súbormi cookies 

Ak odmietnete alebo odvoláte svoj súhlas s používaním iných ako prísne nevyhnutných súborov cookies, príslušné funkcie alebo vlastnosti Webovej stránky nemusia fungovať správne alebo vôbec. Vaše používanie základných funkcií Webovej stránky nebude nijako ovplyvnené.  

Ak prostredníctvom nastavení prehliadača zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), jedna alebo viacero základných funkcií a vlastností Webovej stránky, vrátane tých, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť a ochranu vašej návštevy, nebudú fungovať správne alebo vôbec. 

6. SPRÁVA SÚBOROV COOKIES 

Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek spravovať a zmeniť spôsobmi uvedenými nižšie: 

 • priamo na našej Webovej stránke prostredníctvom centra správy preferencií, ktoré je kedykoľvek prístupné vo všetkých častiach webovej lokality kliknutím na tlačidlo v ľavom dolnom rohu obrazovky  ("Centrum správy preferencií"); alebo 
 • z vášho webového prehliadača; alebo
 • z platforiem tretích strán.

6.1 Centrum pre správu preferencií 

Centrum správy preferencií je modul, ktorý vám umožňuje vybrať, ktoré súbory cookies chcete na našej Webovej stránke prijať alebo odmietnuť.

Kliknutím na tlačidlo v ľavom dolnom rohu obrazovky   môžete kedykoľvek vstúpiť do Centra správy preferencií. 

6.2 Nastavenie internetového prehliadača 

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby ukladal súbory cookies do vášho koncového zariadenia alebo ich odmietal, a to buď systematicky, alebo podľa odosielateľa. Súbory cookies môžete z koncového zariadenia pravidelne odstraňovať aj prostredníctvom prehliadača. 

Konfigurácia každého internetového prehliadača je iná. Napríklad:

Upozorňujeme však, že ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookies, niektoré funkcie, stránky a časti Webovej stránky, ktoré vyžadujú používanie súborov cookies, nebudú k dispozícii a my za to nemôžeme niesť zodpovednosť. 

6.3 Platformy tretích strán 

Mnohé profesionálne reklamné platformy ponúkajú aj možnosť odmietnuť alebo prijať súbory cookies používané ich členskými spoločnosťami. Tieto centralizované mechanizmy neblokujú zobrazovanie reklám, ale iba zabraňujú inštalácii súborov cookies, ktoré umožňujú prispôsobiť reklamy vašim záujmom a správaniu.

Môžete sa napríklad prihlásiť na webovú stránku  www.youronlinechoices.com  a zabrániť tak inštalácii súborov cookies do vášho koncového zariadenia. Túto webovú stránku prevádzkujú odborníci na digitálnu reklamu združení v Európskej aliancii pre digitálnu reklamu (EDAA).

Na tejto webovej stránke môžete zistiť, ktoré spoločnosti sú zaregistrované na tejto platforme a ktoré vám ponúkajú možnosť odmietnuť alebo prijať súbory cookies používané na prispôsobenie reklám, podľa zhromaždených údajov, zobrazovaných vo vašom prehliadači.

Táto európska platforma je zdieľaná stovkami profesionálov v oblasti internetovej reklamy a poskytuje centralizované rozhranie, ktoré vám umožňuje odmietnuť alebo prijať súbory cookies vyššie opísaným spôsobom. 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

7.1 Kategórie Osobných údajov 

V súvislosti s vyššie opísaným používaním súborov cookies môžeme ako správca údajov spracúvať vaše Osobné údaje.  

Získavame tieto kategórie Osobných údajov:

 • Údaje o súboroch cookies prehliadača: identifikátory súborov cookies, čas/dátum, vybrané služby/produkty, súhlas a schválené typy súborov cookies;
 • Údaje o zariadení: typ zariadenia, rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému, vykresľovacie jadro prehliadača, verzia a základné nastavenia;
 • Údaje zo záznamov: čas a trvanie používania Webovej stránky a údaje o vyhľadávaní;
 • Údaje o polohe: údaje o krajine prístupu, ako je uvedené vo vašom zariadení;
 • Údaje o správaní: údaje o vašom používaní Webovej stránky, ktoré môžeme spracúvať, ak navštívite alebo používate webovú lokalitu alebo aplikácie tretích strán, ktoré s nami spolupracujú, a údaje o tom, ako využívate obsah webovej lokality (napríklad navštívené stránky, či ste prišli z marketingovej kampane, kliknutia na tlačidlá atď.);

7.2 Účel spracovania

Účely týchto súborov cookies sú podrobne opísané v odseku "Účel používaných súborov cookies".

7.3 Právny dôvod spracovania

Spracovanie vašich Osobných údajov získaných zo súborov cookies je založené na vašom súhlase. 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v module správy, ktorý je prístupný vo všetkých častiach Webovej stránky, alebo na tomto odkaze . 

Pokiaľ ide o spracovanie vašich údajov zo súborov cookies, ktoré je nevyhnutne potrebné na poskytovanie Webovej stránky a jej prevádzku, toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme. 

7.4 Ako dlho uchovávame vaše Osobné údaje 

Súbory cookies sa nikdy neuchovávajú dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu súboru cookie. Údaje získané zo súborov cookies sa uchovávajú maximálne 25 mesiacov .

7.5 Príjemcovia vašich Osobných údajov 

Údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookies používaných na Webovej stránke budú sprístupnené našim vyškoleným zamestnancom. 

7.6 Subdodávatelia

Naši externí poskytovatelia služieb, zástupcovia a dodávatelia, obchodní partneri, spoločnosti v skupine a iné tretie strany ("dodávatelia") môžu získať Osobné údaje týkajúce sa súborov cookies priamo od vás, alebo od nás. 

Vaše Osobné údaje sú týmto subjektom poskytované alebo k nim majú prístup na účely nevyhnutne potrebné na poskytovanie služieb týmito subjektmi, ako je uvedené v článku 7.2. 

Väčšina dodávateľov, ktorých využívame, sú subdodávatelia, s ktorými máme uzavretú zmluvu, ktorá ich zaväzuje uchovávať vaše údaje v bezpečí a nepoužívať ich inak ako v súlade s našimi konkrétnymi pokynmi.  

Pre súbory cookies používané na Webovej stránke používame týchto subdodávateľov: 

 • Google Analytics 
 • SFA

7.7 Zoznam spoločností, ktoré používajú sledovacie nástroje na našich Webových stránkach 

Súbory cookies tretích strán uložené na Webových stránkach pochádzajú aj od iných spoločností, ktoré sú zodpovedné za spracovanie, a to:

 • Google Ireland Limited (pre YouTube);
 • Poskytovatelia reklamnej technológie a technológie na výmenu údajov (Google DoubleClick).

Ak akceptujete príslušné súbory cookies, tieto spoločnosti môžu spracúvať vaše Osobné údaje. 

Vaše osobné údaje sú týmto subjektom poskytované alebo k nim majú prístup na účely potrebné na poskytovanie služieb týmito subjektmi, ako je uvedené v článku 7.2. 

Ak vaše Osobné údaje sprístupníme alebo poskytneme prístup k nim vyššie uvedeným spoločnostiam, tieto spoločnosti ich môžu sprístupniť alebo preniesť iným organizáciám v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov.  

Tým nie sú dotknuté žiadne vaše osobné práva v súvislosti s Osobnými údajmi. Ak nás požiadate o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich Osobných údajov, podnikneme kroky na postúpenie tejto žiadosti spoločnostiam, s ktorými sme vaše osobné údaje zdieľali.

Vydávanie a používanie týchto súborov cookie uvedenými spoločnosťami podlieha ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov. Viac informácií o týchto procesoch nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov.

7.8 Prenášanie Osobných údajov mimo Európsku úniu 

Vaše Osobné údaje týkajúce sa súborov cookies sa môžu prenášať mimo Európsky hospodársky priestor ("EHP"), ak nám na to dáte výslovný súhlas alebo ak poskytneme primerané záruky na ochranu prenášaných údajov. 

V súvislosti so službou Google Analytics a/alebo používaním analytických a marketingových súborov cookies a súborov cookies sociálnych sietí môžu byť vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu prenesené do spoločností so sídlom v Spojených štátov amerických a uložené na serveroch nachádzajúcich sa v Spojených štátoch amerických.  

Upozorňujeme, že takéto prenosy môžu predstavovať riziko pre spracovanie vašich Osobných údajov z dôvodu absencie primeraných rozhodnutí o ochrane súkromia a vhodných bezpečnostných opatrení. Najmä prenos a spracovanie Osobných údajov našimi partnermi v Spojených štátoch môže byť predmetom programov dohľadu zo strany vládnych orgánov USA a k vašim Osobným údajom môžu mať prístup spravodajské služby USA alebo federálni vyšetrovatelia. Osoby, ktoré nie sú občanmi USA, tiež nemajú rovnakú možnosť brániť sa proti sledovaniu príslušnými orgánmi USA. Napokon, Spojené štáty nemajú jediný orgán na ochranu údajov.

Ak sa pri používaní Webovej stránky nachádzate mimo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a EHP, vaše údaje sa prenesú mimo týchto území, aby ste k nim mali prístup.

7.9 Vaše práva 

Máte právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie, právo na obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov. 

Máte tiež právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, proti spracovaniu Osobných údajov, ktorého právnym základom je náš oprávnený záujem. 

Viac informácií vrátane toho, ako môžete uplatniť svoje práva, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov .

Žiadosti o uplatnenie vašich práv môžu byť:

 • zaslané na nasledujúcu poštovú adresu (.); alebo 
 • zaslané prostredníctvom nášho kontaktného formulára 

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine.