Our reports

Our news

ISO FOCUS

Arnaud CORBIER, Chief Executive Officer

“ 

Ponúkame riešenia, ktoré sú invenčné, spoľahlivé a jednoduché. 

"

Slovo managementu

Spoločnosti skupiny SFA sa angažujú už viac ako 60 rokov vo zvýšení každodenného pohodlia našich zákazníkov, profesionálov aj koncových užívateľov. Ponúkame im oveľa viac než len technické knowhow: ponúkame im riešenia. Riešenia, ktoré sú vynaliezavá, spoľahlivá a ľahko použiteľná.

To je náš charakteristický znak!

Spôsob myslenia, ktorý v roku 1958 vyústil uvedením prvého "Sanibroyeur" na trh. Idea, ktorá spôsobila revolúciu v úpravách interiéru po celom svete. Prostredníctvom našich 25 dcérskych spoločností a viac ako 60 distribútorov je teraz naša skupina prítomná v takmer 80 krajinách.

Zároveň sa naša spoločnosť zaviazala diverzifikovať svoje historické podnikanie.

Niekoľko akvizícií rozšírilo naše portfólio značiek: Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic, Zehnder Pumpen a nedávno tiež Format. Tieto značky nám umožnili úspešne preniknúť na nové trhy.

SFA tak dosiahla veľkosti globálnej skupiny, silnej a uznávanej na trhoch, kde pôsobí.

Značka nesúci od svojho vzniku hodnoty, odhodlanie a inšpiratívnosť, ktoré sú jednotiacou základňou pre nás všetkých, zamestnancov, zákazníkov a partnerov. Tento globálny prístup našej spoločnosti k firemnej spoločenskej zodpovednosti si dnes zaslúži byť predstavený nielen ako záväzok, ale aj ako realita udržiavaná našou každodennou činnosťou.

Vitajte v SFA! 

CSR v SFA Group

Náš prístup

Pre nás, ako medzinárodnú priemyselnú skupinu, je primárny cieľ jednoduchý: navrhovať a vyrábať domáce a profesionálne riešenia všade tam, kde prúdi voda.

V roku 2016 vedenie SFA rozhodlo, že teraz je nevyhnutné zapojiť spoločnosť do prístupu sociálnej, spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti tak, aby bolo možné čeliť novým výzvam v oblasti komunikácie, ľudských zdrojov a dodržiavanie predpisov.

Záväzok SFA k firemnej sociálnej zodpovednosti (CSR) odráža naše ciele usilovať o udržateľný a zodpovedný rast našich aktivít, napĺňať sociálne a environmentálne výzvy a pokračovať v poskytovaní inovatívnych riešení našim zákazníkom tak, aby splnili ich očakávania.

Náš inovatívny prístup k produktovým riešeniam a tvorbe značky začína a končí kvalitou a službami.

Produktové riešenia SFA bola, a sú, široko uznávané v rámci nášho odvetvia i mimo neho ako tá najlepšia prax.

V dôležitých otázkach životného prostredia, ako je používanie ekologicky zodpovedných postupov už od fázy návrhu a redukcie odpadu, kladieme dôraz nielen na zlepšenie nášho vlastného výkonu, ale aj na zvyšovanie latky pre ostatných, vrátane našich dodávateľov.

Pri podpore našich zamestnancov a partnerstvá s dodávateľmi dodávať kvalitné výrobky našim zákazníkom, sa sami držíme vysokých štandardov etiky a integrity. Spolupráca a zapojenie sú základom našej práce. Veríme, že najlepšie riešenia sú tie, ktoré čerpajú z rôznych myšlienok a uhlov pohľadu.

Naším cieľom je obohatiť životy a komunity, s ktorými sme v kontakte.

SFA má dlhú históriu v pomôci ľuďom na celom svete v sanitárnych záležitostiach. Každoročne pri príležitosti Svetového dňa toaliet (World toilet day), kde ide o inšpiratívne opatrenia na riešenie globálnej sanitačnej krízy a pomoc pri dosiahnutí Ciele udržateľného rozvoja 6 (SDG 6), podporujeme túto snahu prostredníctvom darov našich produktov. Tie potom pomáhajú deťom i dospelým získať toľko potrebné chýbajúce hygienické zariadenia. 

Naša ambícia

“ 

Rásť spoločne

"

"Našou ambíciou v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti je rozvíjať našu spoločnosť s našimi zamestnancami a po boku našich zákazníkov a partnerov. 

Táto túžba nás poháňa v našom každodennom rozhodovaní."

Naša angažovanosť

Sociálna angažovanosť a sponzorovanie

V roku 2021 SFA Group darovala tri systémy "AquaHome" v Kambodži

"Odlúčené dediny v Siem Reap v Kambodži nemajú elektrinu ani zdroj čistej vody. Okrem toho zlé cesty sťažujú dopravu, najmä v období dažďov. Choroby prenášané vodou sú u detí bežné a chýba im správne lieky kvôli ich vzdialenosti od zdravotného strediska. 

SFA uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Planet Water Foundation pri inštalácii AquaHome v troch z najchudobnejších domácností v Kambodži. Toto riešenie prináša do domov prvýkrát čistú vodu a osvetlenie, a je sprevádzané výukovým programom hygieny Planet Water, ktorý pomáha zlepšiť životné podmienky rodín. 

""Vždy trpíme hnačkou a kožnými vyrážkami, pretože nemáme čistú vodu na pitie a umývanie rúk. Moje deti sú chudé, nezdravé a často im chýba škola, pretože sú choré. S Aqua-Home budú mať teraz väčšiu šancu byť zdravé a lepšie prospievať v škole. """" Ly leat, otec troch detí"

2020 - Rovnako ako v minulých rokoch, SFA opäť podporila organizáciu "Une Villa en Urgence" na Svetový deň toaliet darovaním svojich produktov

"Une Villa en Urgence", založená v roku 2017, vytvára núdzové bývanie pre ľudí bez domova recykláciou a rekonštrukciou chladiarenských prívesov na konci ich komerčnej životnosti. Tento rok SFA s potešením oznamuje, že zdvojnásobuje náš dar, aby sme podporili cieľ združenia postaviť približne sto domov. SFA darovala 10 Sanicompact 43, 10 Sanishower a 10 Kineprime (sprchové kabíny). 

Naša certifikácia

Riadenie kvality

Management životného prostredia

"Záruka pôvodu vo Francúzsku"