Our reports

Our news

ISO FOCUS

Arnaud CORBIER, Chief Executive Officer

“ 

Ponúkame riešenia, ktoré sú invenčné, spoľahlivé a jednoduché. 

"

Slovo managementu

Spoločnosti skupiny SFA sa angažujú už viac ako 65 rokov vo zvýšení každodenného pohodlia našich zákazníkov, profesionálov aj koncových užívateľov. Ponúkame im oveľa viac než len technické knowhow: ponúkame im riešenia. Riešenia, ktoré sú vynaliezavá, spoľahlivá a ľahko použiteľná.

To je náš charakteristický znak!

Spôsob myslenia, ktorý v roku 1958 vyústil uvedením prvého "Sanibroyeur" na trh. Idea, ktorá spôsobila revolúciu v úpravách interiéru po celom svete. Prostredníctvom našich 28 dcérskych spoločností a viac ako 60 distribútorov je teraz naša skupina prítomná vo viac ako 70 krajinách.

Zároveň sa naša spoločnosť zaviazala diverzifikovať svoje historické podnikanie.

Niekoľko akvizícií rozšírilo naše portfólio značiek: Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic, Zehnder Pumpen a nedávno tiež Format. Tieto značky nám umožnili úspešne preniknúť na nové trhy.

SFA tak dosiahla veľkosti globálnej skupiny, silnej a uznávanej na trhoch, kde pôsobí.

Značka nesúci od svojho vzniku hodnoty, odhodlanie a inšpiratívnosť, ktoré sú jednotiacou základňou pre nás všetkých, zamestnancov, zákazníkov a partnerov. Tento globálny prístup našej spoločnosti k firemnej spoločenskej zodpovednosti si dnes zaslúži byť predstavený nielen ako záväzok, ale aj ako realita udržiavaná našou každodennou činnosťou.

Vitajte v SFA! 

CSR v SFA Group

Náš prístup

Pre nás, ako medzinárodnú priemyselnú skupinu, je primárny cieľ jednoduchý: navrhovať a vyrábať domáce a profesionálne riešenia všade tam, kde prúdi voda.

V roku 2016 vedenie SFA rozhodlo, že teraz je nevyhnutné zapojiť spoločnosť do prístupu sociálnej, spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti tak, aby bolo možné čeliť novým výzvam v oblasti komunikácie, ľudských zdrojov a dodržiavanie predpisov.

Záväzok SFA k firemnej sociálnej zodpovednosti (CSR) odráža naše ciele usilovať o udržateľný a zodpovedný rast našich aktivít, napĺňať sociálne a environmentálne výzvy a pokračovať v poskytovaní inovatívnych riešení našim zákazníkom tak, aby splnili ich očakávania.

Náš inovatívny prístup k produktovým riešeniam a tvorbe značky začína a končí kvalitou a službami.

Produktové riešenia SFA bola, a sú, široko uznávané v rámci nášho odvetvia i mimo neho ako tá najlepšia prax.

V dôležitých otázkach životného prostredia, ako je používanie ekologicky zodpovedných postupov už od fázy návrhu a redukcie odpadu, kladieme dôraz nielen na zlepšenie nášho vlastného výkonu, ale aj na zvyšovanie latky pre ostatných, vrátane našich dodávateľov.

Pri podpore našich zamestnancov a partnerstvá s dodávateľmi dodávať kvalitné výrobky našim zákazníkom, sa sami držíme vysokých štandardov etiky a integrity. Spolupráca a zapojenie sú základom našej práce. Veríme, že najlepšie riešenia sú tie, ktoré čerpajú z rôznych myšlienok a uhlov pohľadu.

Naším cieľom je obohatiť životy a komunity, s ktorými sme v kontakte.

SFA má dlhú históriu v pomôci ľuďom na celom svete v sanitárnych záležitostiach. Každoročne pri príležitosti Svetového dňa toaliet (World toilet day), kde ide o inšpiratívne opatrenia na riešenie globálnej sanitačnej krízy a pomoc pri dosiahnutí Ciele udržateľného rozvoja 6 (SDG 6), podporujeme túto snahu prostredníctvom darov našich produktov. Tie potom pomáhajú deťom i dospelým získať toľko potrebné chýbajúce hygienické zariadenia. 

Naša ambícia

“ 

Rásť spoločne

"

"Našou ambíciou v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti je rozvíjať našu spoločnosť s našimi zamestnancami a po boku našich zákazníkov a partnerov. 

Táto túžba nás poháňa v našom každodennom rozhodovaní."

Naša angažovanosť

Sociálna angažovanosť a sponzorovanie

Skupina SFA pokračuje vo svojom záväzku voči nadácii Planet Water Foundation

Od roku 2011 skupina SFA aktívne sleduje cieľ zlepšiť globálny prístup k čistej vode. Od roku 2021 spoločnosť SFA podporuje nadáciu Planet Water Foundation a realizuje konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa. Najnovší projekt realizovaný v roku 2023 opäť dokazuje jej pevný záväzok a neochvejné odhodlanie.

Skupina SFA v spolupráci s nadáciou Planet Water nainštalovala systém filtrácie pitnej vody AquaFill na základnej škole Dan Ha v Hanoji vo Vietname. Systém založený na gravitačnom princípe a využívajúci najmodernejšiu technológiu čistenia vody zabezpečuje odstránenie patogénov z vody. Florian GARNIER, generálny riaditeľ spoločnosti SFA Vietnam, sa osobne zúčastnil na inštalácii, čím zdôraznil osobnú angažovanosť a záväzok skupiny SFA v tejto životne dôležitej veci.

Súčasťou projektu bola aj realizácia vzdelávacieho programu o hygiene pre školskú mládež. Ide o dôležitý krok pri podpore povedomia o zdravých hygienických návykoch a zabezpečení dlhodobého pozitívneho vplyvu na komunitu.

Skupina SFA podporuje školský hygienický klub Sulabh v Indii

Pri príležitosti Svetového dňa toaliet by sme radi upozornili na partnerstvo skupiny SFA a podporu, ktorú sme poskytli školskému hygienickému klubu Sulabh v Indii. Spoločne sme sa vytrvalo zasadzujeme o urýchlenie školskej sanitácie a hygienickej výchovy v indickom štáte Haryana.

Skupina SFA prostredníctvom finančného daru položila základy pre realizáciu tejto ambicióznej iniciatívy. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu života a možnosti vzdelávania žiakov v štyroch školách v okrese Gurgaon v indickom štáte Haryana.

Spolupráca medzi skupinou SFA a indickým školským klubom hygieny Sulabh zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Určenie rozsahu a posúdenie školskej infraštruktúry
2.Budovanie kapacít pre študentov a učiteľov
3. Zvyšovanie povedomia zainteresovaných strán a komunít
4.Informačná kampaň v masmédiách
5.Vývoj vzdelávacích materiálov
6. Kontrola projektu a následnénávštevy

Tieto kroky sú neoddeliteľnou súčasťou úspechu projektu, ktorý sa snaží o to, aby boli školy čistejšie a zdravšie, a zároveň podporuje povedomie o čistej vode a správnej hygiene. Projekt má pozitívny vplyv nielen na žiakov, ale aj na učiteľov a komunitu.

Vďaka finančnej podpore skupiny SFA sa tento projekt stáva skutočnosťou.

Naša certifikácia

Riadenie kvality

Management životného prostredia

"Záruka pôvodu vo Francúzsku"

Ocenenie CSR EcoVadis

SFA Group bola ocenená za spoločenskú zodpovednosť bronzovou medailou spoločnosti EcoVadis, svetovo najdôveryhodnejšieho poskytovateľa hodnotenia udržateľnosti podnikania. Tento výsledok radí SFA Group medzi 50% najlepších spoločností hodnotených EcoVadis.

Hodnotenie EcoVadis je založené na medzinárodných štandardoch udržateľnosti, vrátane Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000, pokrývajúcich 200 kategórií výdavkov a viac ako 160 krajín.

SFA Group bola hodnotená na základe ukazovateľa udržateľnosti, ktorý znázorňuje výkon v rámci 21 ukazovateľov v štyroch hlavných kategóriách:

•životné prostredie,

• pracovné a ľudské práva,

• etika

• udržateľné verejné obstarávanie