Our reports

Our news

ISO FOCUS

Arnaud CORBIER, Chief Executive Officer

“ 

Ponúkame riešenia, ktoré sú invenčné, spoľahlivé a jednoduché. 

"

Slovo managementu

Spoločnosti skupiny SFA sa angažujú už viac ako 60 rokov vo zvýšení každodenného pohodlia našich zákazníkov, profesionálov aj koncových užívateľov. Ponúkame im oveľa viac než len technické knowhow: ponúkame im riešenia. Riešenia, ktoré sú vynaliezavá, spoľahlivá a ľahko použiteľná.

To je náš charakteristický znak!

Spôsob myslenia, ktorý v roku 1958 vyústil uvedením prvého "Sanibroyeur" na trh. Idea, ktorá spôsobila revolúciu v úpravách interiéru po celom svete. Prostredníctvom našich 25 dcérskych spoločností a viac ako 60 distribútorov je teraz naša skupina prítomná v takmer 80 krajinách.

Zároveň sa naša spoločnosť zaviazala diverzifikovať svoje historické podnikanie.

Niekoľko akvizícií rozšírilo naše portfólio značiek: Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic, Zehnder Pumpen a nedávno tiež Format. Tieto značky nám umožnili úspešne preniknúť na nové trhy.

SFA tak dosiahla veľkosti globálnej skupiny, silnej a uznávanej na trhoch, kde pôsobí.

Značka nesúci od svojho vzniku hodnoty, odhodlanie a inšpiratívnosť, ktoré sú jednotiacou základňou pre nás všetkých, zamestnancov, zákazníkov a partnerov. Tento globálny prístup našej spoločnosti k firemnej spoločenskej zodpovednosti si dnes zaslúži byť predstavený nielen ako záväzok, ale aj ako realita udržiavaná našou každodennou činnosťou.

Vitajte v SFA! 

CSR v SFA Group

Náš prístup

Pre nás, ako medzinárodnú priemyselnú skupinu, je primárny cieľ jednoduchý: navrhovať a vyrábať domáce a profesionálne riešenia všade tam, kde prúdi voda.

V roku 2016 vedenie SFA rozhodlo, že teraz je nevyhnutné zapojiť spoločnosť do prístupu sociálnej, spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti tak, aby bolo možné čeliť novým výzvam v oblasti komunikácie, ľudských zdrojov a dodržiavanie predpisov.

Záväzok SFA k firemnej sociálnej zodpovednosti (CSR) odráža naše ciele usilovať o udržateľný a zodpovedný rast našich aktivít, napĺňať sociálne a environmentálne výzvy a pokračovať v poskytovaní inovatívnych riešení našim zákazníkom tak, aby splnili ich očakávania.

Náš inovatívny prístup k produktovým riešeniam a tvorbe značky začína a končí kvalitou a službami.

Produktové riešenia SFA bola, a sú, široko uznávané v rámci nášho odvetvia i mimo neho ako tá najlepšia prax.

V dôležitých otázkach životného prostredia, ako je používanie ekologicky zodpovedných postupov už od fázy návrhu a redukcie odpadu, kladieme dôraz nielen na zlepšenie nášho vlastného výkonu, ale aj na zvyšovanie latky pre ostatných, vrátane našich dodávateľov.

Pri podpore našich zamestnancov a partnerstvá s dodávateľmi dodávať kvalitné výrobky našim zákazníkom, sa sami držíme vysokých štandardov etiky a integrity. Spolupráca a zapojenie sú základom našej práce. Veríme, že najlepšie riešenia sú tie, ktoré čerpajú z rôznych myšlienok a uhlov pohľadu.

Naším cieľom je obohatiť životy a komunity, s ktorými sme v kontakte.

SFA má dlhú históriu v pomôci ľuďom na celom svete v sanitárnych záležitostiach. Každoročne pri príležitosti Svetového dňa toaliet (World toilet day), kde ide o inšpiratívne opatrenia na riešenie globálnej sanitačnej krízy a pomoc pri dosiahnutí Ciele udržateľného rozvoja 6 (SDG 6), podporujeme túto snahu prostredníctvom darov našich produktov. Tie potom pomáhajú deťom i dospelým získať toľko potrebné chýbajúce hygienické zariadenia. 

Naša ambícia

“ 

Rásť spoločne

"

"Našou ambíciou v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti je rozvíjať našu spoločnosť s našimi zamestnancami a po boku našich zákazníkov a partnerov. 

Táto túžba nás poháňa v našom každodennom rozhodovaní."

Naša angažovanosť

Sociálna angažovanosť a sponzorovanie

V roku 2021 SFA Group darovala tri systémy "AquaHome" v Kambodži

"Odlúčené dediny v Siem Reap v Kambodži nemajú elektrinu ani zdroj čistej vody. Okrem toho zlé cesty sťažujú dopravu, najmä v období dažďov. Choroby prenášané vodou sú u detí bežné a chýba im správne lieky kvôli ich vzdialenosti od zdravotného strediska. 

SFA uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Planet Water Foundation pri inštalácii AquaHome v troch z najchudobnejších domácností v Kambodži. Toto riešenie prináša do domov prvýkrát čistú vodu a osvetlenie, a je sprevádzané výukovým programom hygieny Planet Water, ktorý pomáha zlepšiť životné podmienky rodín. 

""Vždy trpíme hnačkou a kožnými vyrážkami, pretože nemáme čistú vodu na pitie a umývanie rúk. Moje deti sú chudé, nezdravé a často im chýba škola, pretože sú choré. S Aqua-Home budú mať teraz väčšiu šancu byť zdravé a lepšie prospievať v škole. """" Ly leat, otec troch detí"

2020 - Rovnako ako v minulých rokoch, SFA opäť podporila organizáciu "Une Villa en Urgence" na Svetový deň toaliet darovaním svojich produktov

"Une Villa en Urgence", založená v roku 2017, vytvára núdzové bývanie pre ľudí bez domova recykláciou a rekonštrukciou chladiarenských prívesov na konci ich komerčnej životnosti. Tento rok SFA s potešením oznamuje, že zdvojnásobuje náš dar, aby sme podporili cieľ združenia postaviť približne sto domov. SFA darovala 10 Sanicompact 43, 10 Sanishower a 10 Kineprime (sprchové kabíny). 

Naša certifikácia

Riadenie kvality

Management životného prostredia

"Záruka pôvodu vo Francúzsku"

Ocenenie CSR EcoVadis

SFA Group bola ocenená za spoločenskú zodpovednosť bronzovou medailou spoločnosti EcoVadis, svetovo najdôveryhodnejšieho poskytovateľa hodnotenia udržateľnosti podnikania. Tento výsledok radí SFA Group medzi 50% najlepších spoločností hodnotených EcoVadis.

Hodnotenie EcoVadis je založené na medzinárodných štandardoch udržateľnosti, vrátane Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000, pokrývajúcich 200 kategórií výdavkov a viac ako 160 krajín.

SFA Group bola hodnotená na základe ukazovateľa udržateľnosti, ktorý znázorňuje výkon v rámci 21 ukazovateľov v štyroch hlavných kategóriách:

•životné prostredie,

• pracovné a ľudské práva,

• etika

• udržateľné verejné obstarávanie