Rýchly a jednoduchý výber

SFA PumpSelect vám umožňuje rýchlo a presne vybrať riešenie, ktoré vyhovuje vašej konfigurácii, a získať kompletnú špecifikáciu priamo na stiahnutie.

SFA PumpSelect je sofware, ktorý vám pomôže vybrať správne čerpadlo pre váš projekt.

Máte tri možnosti výberu

Hydraulický výber

podľa prevádzkového bodu

Hydraulický výber umožňuje konfiguráciu čerpadla podľa podmienok a potrieb zariadenia, typu odpadovej vody a vlastností výtlačného potrubia.

V tomto variante systému SFA PumpSelect môžete nakonfigurovať viacero menovitých prevádzkových bodov bez ohľadu na typ čerpanej odpadovej vody.

Priamy výber výrobkov

Podľa názvu

SFA PumpSelect umožňuje priamy výber čerpadla podľa názvu a typu.

Po výbere konkrétnej jednotky je možné zvoliť rovnaké funkcie ako pri možnosti výberu hydrauliky. Pomocou tejto metódy je možné definovať nominálny prevádzkový bod, ktorý umožňuje použitie danej konfigurácie pre špecifické prevádzkové podmienky.

QuickSelector

rýchly a kvalifikovaný výber hydrauliky

Čerpadlá možno tiež rýchlo a jednoducho dimenzovať zadaním požadovaného prevádzkového bodu pomocou rýchleho vyhľadávania.

Po zadaní hodnoty Q (prietok), hodnoty H (výška) a menovitej frekvencie sa navrhnú vhodné riešenia a na spresnenie výberu sa použijú kľúčové slová. Je možné zadať špecifické prevádzkové podmienky a režim hydraulického výberu.

Pokyny vám pomôžu pochopiť a preskúmať všetky 3 možnosti a nájsť najlepší spôsob, ako začať s naším výberovým nástrojom.

SFA PumpSelect.

 

SFA PumpSelect je webová aplikácia, ktorá nevyžaduje inštalovať žiadny software.