Prečerpávacie stanice SFA vyhovujú všetkým potrebám, možno ich zabudovať alebo voľne postaviť ...
Niektoré možno položiť priamo na zem!

* Sivé odpadové vody: ide o odpadové vody bez obsahu fekálií z bežných sanitárnych zariaďovacích predmetov, teda voda, ktorá je výsledkom umývania riadu, sprchovania, kúpania, umývania rúk a pod.

** Čierne odpadové vody: ide o odpadové vody s obsahom fekálií z bežných sanitárnych zariaďovacích predmetov, teda voda, ktorá je výsledkom používania WC, umývania riadu, sprchovania, kúpania, umývania rúk a pod.