Sanineutral

Sanineutral

Sanineutral - neutralizačný box pre kyslý kondenzát z kondenzačných kotlov.

  • 2 vstupy pre výber
  • neutralizačný granulát súčasťou
  • ľahká optická kontrola stavu granulátu

Kód výrobku: NEUTRAL

0,00 €

Dokumentácia pre vás - užívateľ

SANINEUTRAL je neutralizačná jednotka pre kondenzát z olejových či plynových kotlov. Neutralizáciou chráni kanalizačný systém pred negatívnym pôsobením kyslého kondenzátu. V prípadoch, kedy má byť kyslý kondenzát z kotla vypúšťaný do prečerpávacieho zariadenia (iného ako SANICONDENS Best) chráni SANINEUTRAL funkčné súčasti tohto...

Pozrieť viac

Technická špecifikácia

Rozmery d x h x v (mm)

285x103x95

*Sanineutral je dodávaný spolu s prostriedkami na pripevnenie na stenu, pripojovacími prvky a neutralizačným granulátom.

Sanineutral
Aplikácia Plynový kotol
Antal tillgängliga inlopp 2
Maximal effekt på tillhörande gaspanna 50 kW
Maximal effekt på tillhörande oljepanna 35 kW
Inloppsdiameter på ovansidan (koppling medföljer) 40/32/28 mm
Inloppsdiameter på sidan (koppling medföljer) 40 mm
Lägsta pH 2,5
Tillval Neutraliseringssystem

Odporúčané súvisiace výrobky

Sanigranul

Sanigranul

SANIGRANUL je neutralizačný granulát pre neutralizáciu kyslého kondenzátu...