Sanineutral

Sanineutral

Sanineutral - neutralizačný box pre kyslý kondenzát z kondenzačných kotlov.

  • 2 vstupy pre výber
  • neutralizačný granulát súčasťou
  • ľahká optická kontrola stavu granulátu

Kód výrobku: NEUTRAL

0,00 €

Dokumentácia pre vás - užívateľ

SANINEUTRAL je neutralizačná jednotka pre kondenzát z olejových či plynových kotlov. Neutralizáciou chráni kanalizačný systém pred negatívnym pôsobením kyslého kondenzátu. V prípadoch, kedy má byť kyslý kondenzát z kotla vypúšťaný do prečerpávacieho zariadenia (iného ako SANICONDENS Best) chráni SANINEUTRAL funkčné súčasti tohto...

Pozrieť viac

Technická špecifikácia

Rozmery d x h x v (mm)

285x103x95

*Sanineutral je dodávaný spolu s prostriedkami na pripevnenie na stenu, pripojovacími prvky a neutralizačným granulátom.

Sanineutral
Počet dostupných vstupov 2
Maximálny výkon pripojeného plynového kotle 50 kW
Maximálny výkon pripojeného olejového kotle 35 kW
Top inlet diameter (fitting supplied) 40/32/28 mm
Side inlet diameter (fitting supplied) 40 mm
PH minimum 2,5
neutralizačný granulát 1,2 kg

Odporúčané súvisiace výrobky

Sanigranul

Sanigranul

SANIGRANUL je neutralizačný granulát pre neutralizáciu kyslého kondenzátu...