SFA-SANIBROY, spol. s r.o. mení svoje meno

Novinky 2022-06-29

SFA-SANIBROY, spol. s r.o. mení svoje meno

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať o dôležitej zmene v našej spoločnosti.

S cieľom zdôrazniť našu príslušnosť ku globálnej SFA group, a súčasne tiež zjednotiť názvy jednotlivých spoločností v rámci tejto skupiny, došlo k zmene mena našej spoločnosti z existujúceho SFA-SANIBROY, spol. s r.o. na meno nové:

SFA Česká republika s.r.o.

Táto zmena bola zapísaná v OR s účinnosťou od 1. 7. 2022.

Všetky ostatné údaje našej spoločnosti (IČ, DIČ, sídlo, bankové spojenie, kontakty...) zostávajú v platnosti aj naďalej.