Skupina SFA přijímá novou vizuální identitu

Novinky , Tlačové správy 2020-02-04

Skupina SFA přijímá novou vizuální identitu

Již více než 60 let společnosti Skupiny SFA pracují na tom, aby mohly svým profesionálním i soukromým zákazníkům poskytovat stále větší sanitární komfort v jejich každodenním životě. Přináší jim daleko víc než jen pouhé technologické know-how, nabízí inovativní, spolehlivá a jednoduše aplikovatelná řešení.

To je charakteristický znak Skupiny SFA!

Přístup a styl práce, které v roce 1958 vyústily v uvedení prvního Sanibroyeur čerpadla na trh. Skvělý nápad, který i nadále představuje revoluci v zařízení interiéru po celém světě. Toto čerpací řešení se v průběhu doby rozšířilo a poskytuje neocenitelnou pomoc ve velmi rozmanitých odvětvích činnosti. Skupina se zároveň zaměřila na svůj externí rozvoj, který obohatil její portfolio značek (Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic...) a umožnil jí proniknout na nové trhy. Nedávná akvizice společnosti Zehnder Pumpen je mimo jiné symbolem této růstové strategie.  

Skupina SFA nyní působí ve 4 oblastech činnosti: 

Čerpací řešení pro domácí použití,

Čerpací řešení pro profesionální použití,

Vybavení sprch a balneoterapie,

Úprava vody.

Nyní nastal vhodný okamžik k tomu, aby Skupina využila sílu těchto různých značek a sjednotila je pod jednu vlajku a tím vyjádřila jejich příslušnost ke Skupině. Aby Skupina SFA ilustrovala tento významný milník své historie a ukázala své ambice, rozhodla se přijmout novou vizuální identitu. 

Tento nový vizuální jazyk je více než pouhým grafickým vývojem, neboť symbolizuje status globální skupiny, která je přítomná v téměř 30 zemích na všech kontinentech a má významné a důležité postavení v oblasti sanitárních, koupelnových, průmyslových čerpadel a zpracování vod. Výjimečná, stále silnější a atraktivnější značka. 

Zkratka SFA zůstává ústředním prvkem této nové identity, prezentované působivějším, rozpoznatelnějším a srozumitelnějším způsobem. Proprietární typografie si hraje s úhly, odkazujícími na vědeckou DNA značky, a s uklidňujícími křivkami poukazujícími na vztahy, které značka udržuje se svými zákazníky a partnery.

Poprvé v historii je ke zkratce SFA přiřazen symbol. „Dvojitá kapka“ je nyní nedílnou součástí loga. Připomíná sektory podnikání Skupiny: čerpání a přečerpávání symbolizované stoupající kapkou; sprcha a balneoterapie znázorněná klesající prohloubenou kapkou odkazující na vzduchovou bublinu specifickou pro balneoterapii.

Nové logo má jasně modrou barvu vyjadřující spojení mezi původní identitou, technologií a touto růstovou ambicí orientovanou na odvětví, která se zaměřují více na pohodu a pohodlí.

Historická značka SFA je nyní obohacena o novou součást: „Shaking up water“ 

Podpis, který dává smysl cílům Skupiny „Navrhovat a vyrábět domácí a profesionální řešení všude tam, kde voda teče a proudí“. Je znakem výjimečné osobnosti, která při navrhování svých produktů nešetří vynalézavostí. Vynalézavost je významnou hodnotou Skupiny SFA, která kombinuje kreativitu, pragmatický a chytrý duch umožňující nalézt a nabídnout jednoduchá, ale zároveň průlomová řešení. Důkazem toho jsou Sanibroyeur, Sanifloor, Sanicompact, systém Air v balneoterapii, montážní systémy pro sprchy... Díky svým silným značkám, konstrukčním a průmyslovým znalostem v oblasti čerpadel a sanitárních řešení (koupelen) se Skupina SFA zaměřuje na šíření specifické kultury pohodlí na všech trzích po celém světě.