Ste súkromná osoba alebo profesionál? Chcete získať viac informácií o výrobkoch SFA?

SFA vám poskytuje pre všetky svoje výrobky: 

  Návod na použitie

  Návod na inštaláciu

  Prehlásenie o vlastnostiach - DOP

Ako porozumieť našim dokumentom

DoP - Prehlásenie o vlastnostiach

Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) zaviedlo od 1. júla 2013 novú povinnosť na trhu so stavebnými materiálmi - Prehlásenie o vlastnostiach (DoP). Tento dokument zabezpečuje spotrebiteľom jednoduchý prístup k informáciám o vlastnostiach stavebných výrobkov, čo je prípad výrobkov SFA.

Toto vyhlásenie vypracúva výrobca, v tomto prípade spoločnosť SFA, a stavebníci ho môžu získať len prostredníctvom svojich predajcov. Všetci výrobcovia stavebných výrobkov musia byť schopní poskytnúť vyhlásenie o vlastnostiach týchto výrobkov, ak sa na ne vzťahuje harmonizovaná norma alebo európska technická certifikácia (vrátane označenia CE).

Návod - Všeobecné informácie

Všeobecná informačná príručka obsahuje všetky potrebné informácie od nákupu, prepravy, inštalácie a uvedenia do prevádzky až po údržbu.

Hlavné časti tohto dokumentu sú tieto: 

  1. Bezpečnosť
  2. Preprava / Dočasné uskladnenie / Vrátenie / Likvidácia
  3. Popis výrobku
  4. Inštalácia / umiestnenie
  5. Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky
  6. Prevádzka
  7. Údržba
  8. Poruchy: príčiny a nápravné opatrenia

Sanibroy sanitárne kalové čerpadlá pre WC

Sanibroy kompaktné WC s prečerpaním - Sanicompact

Sanitárne čerpadlá pre kúpeľňu, kuchyňu, práčovňu …

Čerpadlá kondenzátu z klimatizácie

Čerpadlá kondenzátu z kotla

Centrálne prečerpávacie stanice pre odpadové vody z celých budov a komerčných prevádzok